ROBOTY ZIEMNE I USŁUGI SPRZĘTOWE

Bogaty park maszynowy oraz wyspecjalizowana kadra pozwala nam na prowadzenie najbardziej zaawansowanych przedsięwzięć budowlanych. Zapewniamy profesjonalne usługi sprzętowe na etapie prac fundamentowych, stanu zerowego i surowego. Swoją ofertę kierujemy w szczególności do firm budowlanych i deweloperskich działających na terenie województwa dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego. Firma Recykling Jerzy Nowak oferuje Państwu:

  • Wykopy szeroko i wąsko przestrzenne wraz z obsługą geodezyjną
  • Niwelacje terenu spycharkami wyposażonymi w układ sterowania 3D
  • Wywóz ziemi i odpadów wraz z utylizacją na legalnym składowisku w Jeleniej Górze
  • Dostawy kruszyw budowlanych
  • Wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem
  • Badania nośności gruntu przy użyciu płyt dynamicznych
  • Wynajem sprzętu do obsługi budowy wraz z operatorem
  • Odwodnienia wykopów
  • Wymiany gruntów słabo nośnych

Na wszystkie prace udzielamy minimum 3-letniej gwarancji

Comments are closed.

hello