WYBURZENIA I ROZBIÓRKI

Recykling Jerzy Nowak to specjalistyczna firma wyburzeniowa. Realizujemy roboty rozbiórkowe zarówno na skalę niewielkich budynków, jak i wielkopowierzchniowych obiektów mieszkalnych, usługowych i przemysłowych. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem wyburzeniowym do prowadzenia profesjonalnych robót rozbiórkowych na terenie całego kraju.

Oferta firmy Recykling Jerzy Nowak z Jeleniej Góry w zakresie burzenia i rozbiórek:

  • Kompleksowa obsługa Klientów w obszarze przygotowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę
  • Doradztwo techniczne w zakresie wyboru technologii prac wyburzeniowych i rozbiórkowych
  • Logistyka i odbiór niebezpiecznych odpadów w celu ich unieszkodliwienia, odzysku, składowania lub innego wykorzystania
  • Konsultacje dotyczące właściwego doboru technologii unieszkodliwienia odpadów, w zależności od ich charakterystyki fizyczno-chemicznej
  • Recykling gruzu budowlanego na miejscu realizacji inwestycji, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach

Comments are closed.

hello